Panduan setting DMEX Android Step 4 soket Klakson

Pastikan dahulu soket

lampu sein sudah benar

Baru lanjut ke tahap soket klaksonDisarankan pemasangan di lakukan satu per satu / step by step

Video Soket Klakson

@2021 dmex Inc.