Samurai 2021 Copy Copy

Hari bekerja untuk si pemalas adalah besok

Hari liburnya ialah hari ini

Hari bekerja untuk si pemalas adalah besok

Hari liburnya ialah hari ini

Hari bekerja untuk si pemalas adalah besok

Hari liburnya ialah hari ini

Hari bekerja untuk si pemalas adalah besok

Hari liburnya ialah hari ini

Hari bekerja untuk si pemalas adalah besok

Hari liburnya ialah hari ini

Hari bekerja untuk si pemalas adalah besok

Hari liburnya ialah hari ini

Hari bekerja untuk si pemalas adalah besok

Hari liburnya ialah hari ini

Hari bekerja untuk si pemalas adalah besok

Hari liburnya ialah hari ini

Hari bekerja untuk si pemalas adalah besok

Hari liburnya ialah hari ini

Hari bekerja untuk si pemalas adalah besok

Hari liburnya ialah hari ini

@2023 dmex Inc.